Uitvaarten in coronatijd

Ook voor het afscheid nemen en de uitvaart zijn er in deze tijd van corona beperkende maatregelen opgelegd. Wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM.

Al enkele maanden houdt ons bijna niets anders meer bezig dan de corona-uitbraak, de risico’s op besmetting en hoe dit te voorkomen. Dit heeft al geleid tot allerlei beperkende maatregelen, die grote impact hebben op ons dagelijks leven. Dat geldt ook voor afscheidnemen en uitvaarten.

Het is hartverscheurend om te horen en te lezen dat mensen bang zijn om alleen te moeten overlijden, dat naasten niet bij hun geliefde kunnen zijn in de laatste levensdagen en ook dat het afscheid niet ingevuld kan worden zoals men gewild had. Gelukkig zien we initiatieven ontstaan, zoals speciale corona-afdelingen, waar de palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase) goed geregeld kan worden en waar mensen gesteund kunnen worden door hun familie.

Beperkingen bij afscheid en uitvaart

Ook voor het afscheid en de uitvaart zijn beperkingen opgelegd. Wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM.
Zo kan de laatste verzorging niet meer samen met de familie gedaan worden. We kunnen dan geen afstand van 1,5 meter in acht nemen.
Er kunnen bij de uitvaart slechts maximaal 30 personen aanwezig zijn. Het is dramatisch om dan te moeten kiezen wie er wel en niet bij mogen zijn. Er wordt geen koffie of thee verzorgd na de uitvaart.

Toch zijn er zeker nog wel mogelijkheden voor een waardig afscheid:
• De overledene kan zeker nog (thuis) opgebaard worden.
• Er kan ook persoonlijk afscheid genomen worden, thuis of in een uitvaartcentrum, maar slechts in kleine groepjes en strak geregisseerd.
• In veel gevallen kan de afscheidsbijeenkomst via een livestreamverbinding op afstand gevolgd worden door mensen die niet aanwezig kunnen en mogen zijn of men kan later de opname bekijken of beluisteren. Ook kan een fotoreportage van het afscheid gemaakt worden.
• Desgewenst kan als de beperkingen opgeheven zijn later alsnog een (grotere) herdenkingsbijeenkomst gehouden worden.

Gaandeweg ontstaan er hele creatieve ideeën om het afscheid toch persoonlijk en warm te maken. Voorbeelden zijn een erehaag bij de oprijlaan van het crematorium door vrienden (met voldoende tussenruimte!), een oproep om herinneringen aan de persoon die overleden is te delen via een kaart, een brief of online via een digitaal condoleanceregister, in de buurt vlaggen halfstok hangen of (gelijktijdig) thuis een kaarsje branden en een favoriet muzieknummer beluisteren op het moment van het afscheid in kleine kring.
Men zoekt in plaats van die extra handdruk of een arm om de schouder, die nu zo gemist worden allerlei manieren om verbondenheid te tonen en medeleven te uiten.

Het is enorm verdrietig dat in deze tijd een afscheid niet vormgegeven kan worden zoals vooraf gewenst. Ook wij betreuren deze gang van zaken ten zeerste, omdat we niet de nabijheid en steun kunnen bieden, die we belangrijk en vanzelfsprekend vinden bij het verlies van een dierbare. We zullen er echter alles aan doen om binnen de kaders van veiligheid en bescherming, samen met de familie een waardig en persoonlijk afscheid te realiseren.