Dag van de Palliatieve zorg: 12 oktober

Leven toevoegen aan de dagen, niet dagen aan het leven.

Op deze internationale dag van de palliatieve zorg wordt aandacht besteed aan alle zorg die geboden wordt aan mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten.

Palliatieve zorg is niet gericht op genezing. Deze zorg is bedoeld om het leven draaglijker en comfortabeler te maken, de kwaliteit van leven te bevorderen.. Het gaat daarbij om het verlichten van lichamelijk lijden, maar zeker ook om aandacht voor psychische, sociale en zingevingsvragen.
Deze is breder dan de zorg in de laatste fase. Het is de zorg vanaf het moment dat bekend wordt dat genezing niet meer mogelijk is. Het gaat hierbij niet alleen om degene, die ziek is, maar ook om familieleden en naasten.

Slotcouplet, Sander de Hosson

Sander de Hosson (longarts): “onze zorg en maatschappij focussen voornamelijk op de ziekte en veel minder op de zieke zelf. Iemand die ongeneeslijk ziek is, heeft veel meer nodig dan alleen medicatie of een operatie”.
Hij geeft aan dat het enorm belangrijk is om tijdens die (laatste) levensfase kwaliteit van leven en van sterven voorop te stellen. En dat kan alleen als het bespreken van de dood en de weg daarnaartoe ruimte krijgt, zodat tijdig duidelijk wordt wat de wensen en behoeften van de zieke in deze fase zijn.

In zijn boek Slotcouplet beschrijft De Hosson op een zeer indringende wijze zijn ervaringen op dit gebied.

Zijn pleidooi: Geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten.

Meer informatie: www.overpalliatievezorg.nl
Slotcouplet, Sander de Hosson, Uitgeverij Arbeiderspers, 2018.