Voorbereid zijn

Heeft u al eens over uw eigen uitvaart nagedacht? Weet u de wensen van uw partner of uw ouder(s) op dit terrein?

Voorbespreking

Door voorbereid te zijn, al te weten wat u moet of kunt kiezen en hoe te handelen als het overlijden zich (binnen afzienbare tijd) aandient, is er meer rust en ruimte om echt afscheid te nemen.

Als naasten is het fijn om aan de wensen van de overledene gehoor te kunnen geven. Maar dan moeten deze wel bekend zijn.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden rondom een afscheid of eens op een rustig moment hierover van gedachten wisselen, dan kunt u gerust contact met mij opnemen.
Ik kan geheel vrijblijvend en kosteloos met u een afspraak maken, we kunnen dan uw wensen doorspreken en naar behoefte op papier vastleggen met ook een kostenindicatie.

Wensen

Soms worden deze vragen urgenter als er sprake is van een ernstige ziekte of een naderend einde vanwege leeftijd. Dan kan het rust geven, als de wensen en idee├źn omtrent het afscheid besproken en beschreven zijn.
De noodzaak om dan met elkaar te praten over ziekte en dood wordt groter. Dan gaat het wellicht niet alleen over de uitvaartwensen, maar ook over wel/niet mogelijke behandelingen, palliatieve sedatie of euthanasie, leven na de dood.
Dit gesprek is zeker niet eenvoudig.
Bureau Morbidee heeft een boek over het voeren van gesprekken met mensen, die ernstig ziek zijn uitgebracht. Dit boek, getiteld Ik weet niet wat ik zeggen moet, bevat praktische tips en suggesties voor zo'n essentieel gesprek.
Het boek is te bestellen bij Bureau Morbidee.