Na de uitvaart

Na de uitvaart begint voor de naasten een periode van rouw en gemis.

Rouw

Na de uitvaart begint voor de naasten een moeilijke periode: accepteren dat een dierbare er niet meer is en het verlies leren dragen, terwijl het gewone leven doorgaat.

Ook komen er allerlei zaken op u af, die om afhandeling vragen. Als praktische hulp hierbij reik ik u het boekje 'Zorgen erna' aan.

Korte tijd na de uitvaart heb ik opnieuw contact met u. Dan kijken we terug op de uitvaart en komt ter sprake hoe u de begeleiding ervaren heeft.
Misschien wilt u een dankkaartje laten maken of heeft u vragen over de asbestemming of een grafmonument.
Mocht daar behoefte aan zijn, kan ik u wijzen op mogelijkheden voor (professionele) verlies- en rouwbegeleiding, voor (informele) wegen tot lotgenotencontact en voor ondersteuning bij de afwikkeling van de nalatenschap.

"Rouw heeft stilte nodig,
rust en tijd.
En laat er vaak genoeg een ander zijn
om naar je verdriet te luisteren."

Kris Gelaude