Overlijden en uitvaart

Er is alle ruimte om het afscheid op uw eigen manier in te vullen.

Zorg heeft twee handen,
is luisteren, is handelen,
is heel dicht bij die ander zijn.
naar Felicia Dekkers

Eigen invulling

Het afscheid van een dierbare moet zodanig zijn, dat aan de persoon van de overledene recht gedaan wordt, dat zijn of haar leven doorklinkt in het afscheid en dat het voor ieder een passend afscheid wordt.
Daarbij is het fijn om met mogelijke wensen van de overledene zelf omtrent het afscheid en de uitvaart rekening te kunnen houden; tegelijkertijd moeten ook de naasten de ruimte krijgen om op hun manier afscheid te nemen. Zij moeten per slot van rekening verder na het afscheid.

Dat vormgeven kan op veel verschillende manieren.
Vaak krijg ik de vraag: 'wat is gebruikelijk?'. Voor mij is wat gebruikelijk is of hoe het hoort niet relevant. Zoals elk leven op de eigen manier wordt ingevuld, geldt dit ook voor het afscheid.

In sommige situaties is bij overlijden al duidelijk hoe het afscheid zal gaan.
Soms ook is dat helemaal nog niet het geval. Dan denken we graag mee omtrent mogelijkheden en adviseren we u in de te maken keuzes.

Wat betreft de uitvoering van diverse onderdelen is het mogelijk het geheel aan ons over te laten, dan ontzorgen we u zoveel mogelijk.
Bij voorkeur willen we ook ruimte laten aan de naasten om zelf een actieve rol te spelen en onderdelen op te pakken, omdat dit helpend is in het proces van loslaten. Voor de een is dit de (tekst van de) rouwkaart maken, voor de ander het bloemstuk voor op de kist maken of de kist dragen op de dag van de uitvaart.

Wanneer u als familie de uitvaart geheel zelf wilt verzorgen, is het ook mogelijk om voor specifieke diensten of producten onze hulp in te schakelen.

Zorg heeft twee handen,
is luisteren, is handelen,
is heel dicht bij die ander zijn.
naar Felicia Dekkers
Logo Dementievriendelijke Uitvaartzorg

Dementie-vriendelijke uitvaart

"Mijn moeder heeft een vorm van dementie en nu is mijn vader plotseling overleden. Vertellen we haar dat hij is overleden? Laten we haar afscheid nemen en kan ze mee naar de uitvaart?” Dit zijn vragen die de kinderen dan hebben.
Er is alle reden om de nabestaande met dementie op een zo goed mogelijke manier afscheid te laten nemen en bij de uitvaart te betrekken.

Zoals iedere nabestaande kan ook een persoon met dementie persoonlijk afscheid nemen en bij de uitvaart betrokken worden. Dat hoeft niet bij de gehele uitvaart te zijn, dan kan ook bij onderdelen.
Luisterend naar de wensen en zorgen van de familieleden zoeken we samen naar de mogelijkheden hiervoor. Dit voorkomt 'dubbel verlies'. Ze moeten immers hun dierbare missen en zouden dan ook nog geen afscheid kunnen nemen.

In samenwerking met Alzheimer Nederland is er een training voor uitvaartbegeleiders ontwikkeld, deze is bekroond met het etiket “Samen dementievriendelijk”. Deze training heb ik in 2019 met het certificaat “Dementievriendelijke uitvaartverzorger” afgerond.

Met de opgedane kennis en vaardigheden kan ik beter de persoon met dementie en zijn/haar naasten begeleiden bij het vormgeven van het afscheid van hun dierbare. Hierbij staat niet de persoon met dementie centraal, maar wordt met deze persoon zoveel mogelijk rekening gehouden.

Logo Dementievriendelijke Uitvaartzorg