Manier van werken

Het is belangrijk om na het overlijden alle tijd en rust te nemen, die nodig is en die voor u goed voelt.

Eén begeleider

Vanaf het eerste contact tot na de uitvaart heeft u met één en dezelfde uitvaartbegeleider te maken.

Manier van werken

Wanneer een naaste overleden is, moet eerst contact worden opgenomen met de huisarts of huisartsenpost. Een arts moet formeel het overlijden vaststellen. Heeft het overlijden in een ziekenhuis plaatsgevonden, dan is een dienstdoende arts vanzelfsprekend aanwezig.
Daarna kunt u contact met mij opnemen. Als u het fijn vindt om nog in alle rust rondom uw net overleden dierbare samen te zijn, dan kunt u op een later moment bellen. Ik kom dan bij u op het afgesproken tijdstip en leg uit wat er de komende uren en dagen gaat gebeuren.

Allereerst is er de zorg voor de overledene (laatste verzorging, opbaring: thuis of in een uitvaartcentrum). Daarnaast worden in het eerste contact afspraken vastgelegd over de uitvaart (begrafenis of crematie, dag van de uitvaart) en wordt een eerste aanzet voor de rouwbrief of -kaart gemaakt.

Vervolgens komen in deze en daaropvolgende dagen onder andere aan de orde:

  • Keuze van de kist, mand of wade
  • Plaatsen van een advertentie
  • Vervoer van de overledene
  • Invulling van de uitvaart- of afscheidsdienst
  • Keuze van de muziek
  • Condoleance

We nemen hiervoor ruim de tijd. Niet alle beslissingen hoeven direct de eerste dag genomen te worden. Er is tijd om over een aantal zaken eerst na te denken, voordat u een besluit neemt.

Eén begeleider

Vanaf het eerste contact tot na de uitvaart heeft u met één en dezelfde uitvaartbegeleider te maken.

widgets.alt.image_zomer2020_2314

Volgens uw wensen

Bij alle keuzes staan uw wensen centraal.
Voor u moet het afscheid van uw dierbare zodanig zijn, dat aan de persoon van de overledene recht gedaan wordt, dat zijn of haar leven doorklinkt in het afscheid en dat het voor ieder een passend afscheid wordt.
Ik luister aandachtig naar uw wensen en houd rekening met die van de overledene zelf als deze bekend zijn. Ik informeer u in alle openheid en op het juiste moment over de verschillende mogelijkheden en ik denk actief met u mee. Zo kunt u de juiste beslissingen nemen.

Op deze manier wordt het afscheid stap voor stap en tot in detail ingevuld.
Vanaf de melding tot en met het nagesprek heeft u alleen met mij te maken.
Tijdens de uitvaart ben ik op de achtergrond aanwezig om alles volgens de gemaakte afspraken te laten verlopen.

Samen met u

Ik stimuleer de naasten om zoveel mogelijk actief betrokken te zijn bij de uitvaart, zoals helpen met de laatste verzorging, met familie of vrienden de kist dragen of deze samen maken of de tekst van de rouwbrief schrijven. Dit helpt in positieve zin bij het aanvaarden van de dood en het verwerken van het verlies. Als dit niet mogelijk of wenselijk is, kan ik hiervoor zorg dragen.

widgets.alt.image_zomer2020_2314