Natuur begraafplaats Heidepol

De natuur als laatste rustplaats

Foto van paadje met bankje

Natuur begraafplaats Heidepol

Sinds 2012 ligt op de grens van Arnhem en Ede, vlakbij het Nationaal Park De Hoge Veluwe Natuurbegraafplaats Heidepol. Natuurbegraven betekent een bijzondere laatste rustplaats in de natuur: eeuwigdurende rust op een zelf gekozen plek, waarbij het graf gaandeweg weer één wordt met de natuur. Zo wordt de dood met het leven verbonden.

De natuurbegraafplaats biedt vele mogelijkheden. U kunt bij leven al een plek voor het graf uitkiezen: in het bos onder een oude boom, aan de rand van een struweel of in het open veld. Ook na overlijden kunnen de naasten een plek uitzoeken.
Ieder graf op Heidepol is bestemd voor één persoon. Als u een graf voor twee of meerdere familieleden wilt, dan kunt u kiezen voor plekken naast elkaar.
Ook na een crematie is het mogelijk de urn te begraven op de natuurbegraafplaats. Hiervoor zijn speciale plekken gereserveerd.

Foto van paadje met bankje
Foto van ontvangstgebouw

Afscheid

Op Natuurbegraafplaats Heidepol is er alle tijd en ruimte om het afscheid op uw eigen manier in te vullen. Er zijn op het terrein 3 plekken, waar voorafgaand aan de begrafenis een afscheidsceremonie en/of aansluitend aan de begrafenis een samenzijn/condoleance gehouden kan worden. Dit zijn de overdekte (en verwarmde) ontvangstruimte, de half-open Heidekapel en de Boskapel in de open lucht.
Op verschillende manieren kan het afscheid hier ingevuld worden. De ruimtes passen in de natuurlijke omgeving en beschikken over weinig faciliteiten. Hiervoor kunnen wij zorgdragen, zoals geluids- en muziekapparatuur en catering.
Er is een loopkoets aanwezig, waarmee de overledene naar het graf gebracht kan worden.

Vanwege het karakter van de begraafplaats wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de natuur bij de keuze van de kist, mand of wade, bij de kleding van de overledene, alsook bij de verdere invulling van de uitvaart.

Foto van ontvangstgebouw
Foto van loopkoets

Kosten

Er worden op Natuurbegraafplaats Heidepol verschillende tarieven gehanteerd, afhankelijk van de keuze van het graf. U vindt deze terug op de website van Heidepol. Behalve voor de kosten van het graf worden er kosten in rekening gebracht voor de begrafenis zelf. Hierbij inbegrepen is het gebruik van de diverse ruimtes op de dag van de uitvaart en de houten herinneringsschijf, die op het graf gelegd kan worden.

Foto van loopkoets